Автоматизовані системи обліку електроенергії і новий ринок

Новий закон «Про ринок електроенергії» і підзаконні законодавчі документи визначили нові вимоги з обліку електроенергії. Зокрема, Ринок торгівлі електричною енергією базується на погодинних вимірах електричної енергії  і нагальною проблемою стає зчитування та передача даних обліку погодинно для всіх суб’єктів ринку, у тому числі для Постачальників роздрібного ринку та споживачів.

Раніше побудована система обліку на роздрібному ринку електроенергії України не дозволяє на даний час ефективно контролювати проходження енергії по всьому її технологічному циклу, забезпечувати оперативні розрахунки за куповану електричну енергію, вирішувати завдання складання балансів електроенергії та потужності для виявлення втрат по всіх об'єктах компанії.

У контексті виконання нового законодавства існуючі комплекси обліку електроенергії підлягають поетапної модернізації, і в даний час оператори системи розподілу замінюють їх новими засобами і системами обліку, заснованими на використанні єдиних принципів автоматизації обліку.

Установка таких систем дозволяє

  • - своєчасно та достовірно визначати обсяг розподіленої та спожитої електроенергії.;
  • - безперервно збирати дані з приладів обліку;
  • - накопичувати дані;
  • - оперативно виявляти несанкціоновані підключення до мережі;
  • - фіксувати відхилення параметрів якості.

Сучасний ринок пропонує різні рішення систем збору та обробки даних електроенергії і можливість таких систем розширюється. Оператори системи розподілу давно вже стали тестовими площадками із дослідження нових систем автоматизованого обліку електроенергії.

Досвід експлуатації автоматичних систем зчитування електричної енергії показав необхідність вдосконалення існуючих систем в частині безперервності передачі даних вимірювання, а також необхідність в модернізації та заміні зношених мереж оператора системи розподілу. Крім того, системи АСКОЕ, де передача даних базуються на РЛС технологіях, страждають від шумів, що спричиняють побутові прилади споживачів. На жаль, на законодавчому рівні в нашій країні відсутні вимоги до параметрів побутових приладів, що продаються і ця проблема досі є гострою.

 З розвитком нового конкурентного ринку наявність АСКОЕ створює переваги для споживачів у виборі тарифних пропозицій постачальників та зниженні своїх витрат за спожиту електричну енергію.

Встановлення автоматизованих систем збору та обробки даних електричної енергії  для споживачів сприяє активній участі споживачів у регулюванні свого споживання, скорочення часу збору та обробки результатів вимірювання, отримання точної інформації для визначення фактичного енергоспоживання і як наслідок дає можливість знизити вартість купованої електроенергії.

В цілому впровадження інновацій та сучасних технологій для вдосконалення контролю за споживанням та якістю електроенергії є нагальною потребою в нових умовах ринку та створення конкурентних умов між постачальниками електричної енергії.

Всі статті
//MAIN SVG //END MAIN SVG