Ціни на електроенергію у країнах Європи

Згідно з даними Євростату, у другому півріччі 2017 року найвищі ціни на електроенергію для споживачів зафіксовані в Німеччині та Італії, найнижчі – в Болгарії, а за межами ЄС – в Україні. Євростат публікує дані по країнах ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Албанії, колишньої Югославської Республіки Македонія, Чорногорії, Сербії, Туреччини, Боснії та Герцеговині, Косово, Молдові та Україні.

Зміна цін за кіловат-годину за останні три роки станом на друге півріччя представлена в Таблиці 1.

Табл 1. Ціни на електроенергію, друге півріччя, 2015-2017 рр. (EUR за кВт · год)

(-) не доступно (p) Попередні дані

(1) - Річне споживання від 2 500 кВтг до 5 000 кВтг.

(2) - Річне споживання від 500 МВт до 2 000 МВт.

Джерело: Євростат (он-лайнові коди даних: nrg_pc_204 і nrg_pc_205)

Для споживачів домашніх господарств (визначених як споживачі середнього розміру з річним споживанням в діапазоні від 2 500 до 5 000 кВтг), ціни на електроенергію в другій половині 2017 року були не найвищими серед держав-членів ЄС в Німеччині (0,305 євро за кВт · год), Данії (0,301 євро за кВт-год) і Бельгії (0,288 євро за кВт-год). Найнижчі ціни на електроенергію були в Болгарії (0,098 євро за кВт-год), Литві (0,111 євро за кВт-год) і Угорщині (0,113 євро за кВт-год). Ціна електроенергії для побутових споживачів в Данії і Німеччини була більш ніж в три рази вище, ніж ціна в Болгарії.

Мал. 1 Ціни на електроенергію для домогосподарств у другому півріччі року

Середня ціна EU-28 - середньозважена з використанням останніх (2016 г.) даних за кількістю споживання електроенергії домашніми господарствами - склала 0,205 євро за кВт-год.

Динаміка цін на електроенергію для побутових споживачів в Європі з першої половини 2008 року представлена ​​на малюнку 2. Ці ціни виросли в 2008 році, трохи знизилися в 2009 році, а потім безперервно збільшувалися з першої половини 2010 року до другої половини 2015 року У першій половині 2016 року ціни знизилися і з тих пір залишалися стабільними.

Мал.2 Динаміка цін на електроенергію для побутових споживачів в ЄС-28 та зону Євро

Складові європейських цін

Ціни на електроенергію в ЄС часто порівнюють з українськими цінами. При цьому не береться до уваги, по-перше, що ціни в різних країнах ЄС дуже сильно відрізняються, по-друге, рівень цін в різних країнах визначається різними факторами, які не діють в інших країнах ЄС і в Україні.

Ціни в Європі відрізняються за дуже різних причин. По-перше, це відмінності в купівельної спроможності і курсах національних валют. Цим, зокрема, пояснюється те, що в Німеччині та Бельгії ціни найвищі, а Болгарії - найнижчі в ЄС. Друга причина, про яку часто говорять і пишуть в ЗМІ - різна вартість генерації електроенергії в різних країнах. Зазвичай в цьому контексті говорять про те, що країни, в генерації яких вище частка відновлюваних джерел, змушені встановлювати більш високі роздрібні ціни на електроенергію для споживачів бо необхідно оплачувати вищі тарифи для відновлюваної генерації.

Але це не зовсім відповідає істині. Є країни, що представляють собою виключення з цього правила. Наприклад, в Швеції близько половини електроенергії виробляється атомними і гідроелектростанціями, тобто якщо йти за цією логікою, там повинні бути низькі ціни на електроенергію. Але базова ціна для виробників без урахування податків і зборів там приблизно на тому ж рівні, що і в Німеччині.

У Нідерландах 4/5 електроенергії виробляється з викопних палив, в основному з природного газу. Базова ціна на електроенергію там теж знаходиться приблизно на тому ж рівні, що і в Німеччині.

Насправді ціни на електроенергію в значній мірі визначаються не складом генерації, а податками і відрахуваннями. Ціна електроенергії для споживачів має три основні складові: тарифи виробників, тарифи на передачу електроенергії і податки з іншими відрахуваннями. У країнах ЄС, як і в Україні, останні дві складові визначаються на рівні державної політики. У Німеччині, наприклад, на політичні складові припадає більше половини ціни на електроенергію для споживачів. Близько чверті припадає на відрахування передає компаніям і ще майже стільки ж - на податок, запроваджений для фінансового забезпечення розвитку відновлювальної енергетики.

Інвестиції у відновлювану генерацію і в передавальну інфраструктуру необхідні для здійснення того енергетичного переходу (Energiewende), який є одним із стратегічних завдань німецької політики в енергетиці. Генерація електроенергії в цій країні вже в значній мірі децентралізована і частка відновлюваних джерел становить уже близько 40%, а за перше півріччя 2018 року ВДЕ виробили більше електроенергії, ніж вугільні ТЕС. Відновлювані джерела енергії в цій країні вже наближаються до т.зв. мережевого паритету, тобто вартість їх електроенергії впала до рівня, порівнянного з електроенергією т.зв. традиційних джерел енергії - ТЕС і АЕС. Таким чином, якщо говорити про генерацію як таку, то вона сама по собі вже не дуже впливає на ціни електроенергії в цій країні.

Мал.3 Частка податків і зборів в загальній роздрібній ціні електроенергії для домашніх господарств в другій половині року.

Частка податків і зборів в загальній роздрібній ціні електроенергії для домашніх господарств показана на малюнку 3. Відносна сума податкового внеску в другій половині 2017 року було найменшої на Мальті (4,8%), де до базової ціни додається низька ставка ПДВ, і ніякі інші податки з побутових споживачів не стягуються. Найвищі податки були нараховані в Данії, де 69,4% кінцевої ціни становили податки і збори. Україна знаходиться на шостому місці з кінця за величиною податкової частки в ціні електроенергії, тобто в нашій країні внесок податків в ціну відносно невеликий.

Зміна цін

На малюнку 4 показано зміна цін на електроенергію для домашніх споживачів, включаючи всі податки і ПДВ в національній валюті, у другій половині 2016 року і в другій половині 2017 роки; ці ціни впали протягом аналізованого періоду в 13 державах-членах ЄС. Найбільше зростання цін спостерігалося на Кіпрі (12,6%), в той час як ціна на електроенергію для побутових споживачів найбільше впала в Італії (-11,1%) і в Хорватії (-7,5%).

Мал. 4 Зміна цін на електроенергію для домашніх споживачів в другій половині 2017 Р. порівняно з другою половиною 2016 р.

Серед країн, дані про яких представлені Євростатом, з великим відривом лідирує Україна, де ціни виросли в Україні більш ніж на 30%. Це майже в три рази більше, ніж у Кіпру, який знаходиться на другому місці. Таким чином, українські ціни на електроенергію швидко підтягуються до рівня сусідніх країн, але при цьому частка податків і зборів в ціні залишається низькою порівняно із зоною Євро.

Всі статті
//MAIN SVG //END MAIN SVG