Фінансування інвестпрограм

Енергопостачальні компанії здійснюють інвестиції в підтримку роботи та розвиток енергомереж згідно з інвестиційними програмами.

Інвестиційна програма є планом використання коштів на заходи для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів компанії. Інвестиційні програми розробляються на підставі планів розвитку системи розподілу, які містять необхідні прогнозні обсяги нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення системи розподілу на наступні 5 років. Вони необхідні для забезпечення надійного і сталого функціонування мереж і безперебійного постачання споживачам електроенергії відповідної якості.

Планове фінансування інвестпрограм розподіляється по кварталах року в певному співвідношенні – І квартал 20%, ІІ квартал 25%, ІІІ квартал 25%, ІV квартал 30%.

Інвестиційна програма фінансується з таких джерел як

  • амортизаційні відрахування (на рівні середньозваженої суми амортизаційних відрахувань за попередній рік);
  • прибуток на виробничі інвестиції (передбачений структурою тарифів);
  • запланований обсяг надходжень за перетоки реактивної електричної енергії (на основі даних про обсяг надходжень за перетоки реактивної електричної енергії за попередній період)
  • небаланс технологічних втрат електроенергії (на основі даних про ТВЕ за попередній період)

Додатковими джерелами фінансування можуть бути кредити, плата за приєднання, кошти, отримані від здійснення діяльності, пов’язаної та не пов’язаної з розподілом електричної енергії.

Всі статті
//MAIN SVG //END MAIN SVG