Галузь енергорозподілу та робота компаній групи в 2018 році

НКРЕКП оприлюднила річний звіт про результати своєї діяльності за минулий рік. Окрім відомостей про роботу комісії в цьому документі наведено дані про діяльність гравців ринку, зокрема, компаній групи VS Energy. За багатьма показниками компанії групи працюють на рівні, вищому за середній по країні.

Надійність та якість електропостачання  

НКРЕКП визначає такі основні показники надійності  (безперервності) електропостачання для електророзподільних компаній як:

  •  - індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI)
  • - індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIFI)
  • - розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS)

Дані свідчать, що після росту в 2013-2016 рр. ці показники стабілізувалися.

Рисунок 1. Динаміка показників SAIDI та ENS за 2011 - 2018 рр.

У 2018 році загальний показник SAIDI по Україні знизився на 4,4 %. У той же час порівняно з попереднім роком показники SAIDI у 2018 році зросли в 15 електророзподільних компаніях. З вини компаній найбільше показники SAIDI виросли у ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (у 2,0 рази), ПАТ  «Запоріжжяобленерго» (у 1,47 рази), АТ «Херсонобленерго» (у 1,22 рази), ПАТ «Вінницяобленерго» (у 1,15 рази). Серед компаній групи показник SAIDI зріс тільки у ПрАТ «Кіровоградобленерго» та АТ «Херсонобленерго».

Таблиця 1. Фактичні значення індексів середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) на рівнях напруги 0,4–110 кВ за 2017–2018 рр., хв.

Таблиця 2. Фактичні значення індексів середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) з вини компаній (планових без попереджень переривань та переривань, пов’язаних з технологічними порушеннями в електропостачанні) за 2018 рік

*Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі визначається відповідно до «Пункту 2.6. Глави ІІ. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання», затвердженої постановою НКРЕКП від 23.03.2017 № 345.

Слід зазначити, що в Україні значно вищі показники SAIDI, ніж у Європі.

Рисунок 2. Показники SAIDI в Україні та країнах Європи.

НКРЕКП у своєму звіті відзначає, що комісія вже створила нормативну базу регулювання показників SAIDI для компаній, які переходять на стимулююче регулювання, шляхом коригування необхідного доходу компанії за даними виконання цільового завдання щодо досягнення цільових показників SAIDI. Але про те коли ж оператори системи розподілу зможуть перейти на стимулююче регулювання та знизять SAIDI завдяки отриманим через це додатковим інвестиціям нічого не сказано.

Витрати в розподільних мережах

За минулий рік звітні технологічні витрати електроенергії в розподільних електричних мережах (клас напруги 154 - 0,38 кВ) зросли на 290,7 млн кВт·год та склали 13 222,5 млн кВт·год. У відносних цифрах технологічні витрати скоротились з 9,98% до 9,84 % від відпуску електроенергії в мережу.

Нормативні   технологічні  витрати електроенергії в розподільних електричних мережах зросли на 389,5 млн кВт·год та склали  15 366,3 млн кВт·год. У відносних цифрах нормативні технологічні витрати скоротились з 11,45% до 11,43% від відпуску електроенергії в мережу.

Рисунок 3. Технологічні витрати електроенергії в розподільних мережах 0,38 – 150 кВ України за 2016 – 2018 рр.

Всі компанії групи в 2018 році відпрацювали у нормативі технологічних  витрат.

Приєднання до мереж

Звертає на себе увагу значний ріст приєднаної потужності в більшості компаній групи. В ПрАТ «Київобленерго» потужність за результатами надання послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж зросла більш ніж в 4 рази по стандартним та більш ніж в 2 рази по нестандартним приєднанням. Взагалі ПрАТ «Київобленерго» було лідером всіх операторів розподільчих мереж по потужності стандартних приєднань в 2017 і 2018 рр. та лідером по потужності нестандартних приєднань в 2018 році.

У АТ «Житомиробленерго» потужність стандартних приєднань була більш ніж у 2 рази вищою, ніж у 2017 році, а нестандартних – майже у 3 рази. У АТ «Одесаобленерго» та ПрАТ «Рівнеобленерго» потужність стандартних приєднань була, відповідно, у 1,5 разі вищою.

Інформація щодо приєднаної потужності за результатами надання послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж наведена у таблиці нижче.

Таблиця 3. Приєднана потужність за результатами надання послуг з приєднання, кВт

При цьому кількість стандартних приєднань скоротилась у ПрАТ «Київобленерго» та ПрАТ «Рівнеобленерго», зросла – у АТ «Житомиробленерго» та АТ «Одесаобленерго». Кількість стандартних приєднань скоротилась у всіх компаній групи за винятком АТ «Житомиробленерго».

Таблиця 4. Інформація щодо кількості наданих оператором системи передачі та операторами систем розподілу послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж

Інвестиції

Інвестиційні програми компаніями групи виконувались значно краще, ніж в середньому по галузі як в 2017, так і в 2018 роках.

Таблиця 5. Виконання інвестиційних програм компаніями групи VS Energy

Повністю виконані інвестиційні програми АТ «Одесаобленерго» та АТ «Чернівціобленерго». Майже виконана програма ПрАТ «Рівнеобленерго», більш ніж на 90% виконані програми АТ «Херсонобленерго» та ПрАТ «Кіровоградобленерго». Перевиконані програми АТ «Житомиробленерго» та ПрАТ «Київобленерго». Таким чином, компанії групи систематично інвестують в розвиток систем розподілу електроенергії, що забезпечує підвищення якості енергопостачання і зростання приєднаних потужностей.

Всі статті
//MAIN SVG //END MAIN SVG