Огляд європейських регуляції щодо підземних ЛЕП

У 20 столітті ЛЕП стали звичною частиною пейзажу всюди, де існує сучасна енергетична система. Але ніхто не буде сперечатися, що це – не найкраща частина пейзажу. У багатьох розвинених країнах держава прагне зменшити вплив енергорозподільною системи на ландшафт, зробити ЛЕП менш помітними або взагалі прибрати їх з поля зору. Найкраще цієї мети служить прокладка підземних ЛЕП, але такі лінії обходяться значно дорожче звичайних і державі доводиться стимулювати їх будівництво.

Британський енергетичний регулятор Ofgem оприлюднив звіт RIIO-ET1 price control policies relating to transmission infrastructure impacts on visual amenity, в якому описується політика такий стимуляції в Великобританії і деяких інших європейських країнах.

Звіт призначений для власників енергокомпаній, які хотіли б дізнатися більше про політику Ofgem щодо вирішення впливу інфраструктури трансмісії на візуальну приємність (visual amenity) ландшафту. Зокрема, ця інформація може використовуватися, коли власник трансмісії розробляє пропозиції щодо нової інфраструктури.

Енергорозподільча мережа у Великій Британії ті інших європейських країнах зараз трансформується під впливом будівництва нових генеруючих потужностей, зокрема, ВЕС та СЕС. Як результат, для передачі електроенергії потрібні нові лінії. Розробка пропозицій щодо будівництва нових ліній електропередач є складним і чутливим процесом. ЛЕП можуть погіршити візуальну приємність ландшафтів та соціально-економічний добробут місцевих громад. Наприклад, нові вежі та лінії применшують природну красу пейзажу, негативно впливають на досвід відвідувачів, шкодять місцевому туризму та навіть зменшують можливості працевлаштування в місцевих громадах.

Тому державна політика має належним чином враховувати всі відповідні фактори та встановлювати для власників енергорозподільчих компанії правильні стимули, щоб вони могли пом'якшити вплив розподільних мереж на ландшафт.

Велика Британія

Згідно з положеннями британського законодавства (ст.9 Закону про електроенергію від 1989 року), ліцензовані власники систем передач мають зобов'язання розробити та підтримувати ефективну, скоординовану та економічну систему передачі електроенергії. При розробці відповідних пропозицій власники ліцензій або особи, уповноважені брати участь у передачі електроенергії, повинні враховувати бажаність збереження природної краси, збереження флори, фауни, геологічних та фізіографічних особливостей, а також захищених законом об'єктів, будівель та об'єктів, які мають архітектурне, історичне або археологічне значення, і вони повинні робити те, що може пом'якшити будь-який вплив, який можуть мати їх проекти на все вище перелічене.

Енергокомпанії повинні отримати необхідні дозволи з планування від відповідних органів при новому будівництві мереж. У Великої Британії існує пакет актів національної політики (national policy statements, NPS) щодо енергетичної інфраструктури, якім мають відповідати нові проекти. Перевірку відповідності документів на нові проекти виконує Інспекція з планування. Регулятор Ofgem не приймає у цьому безпосередньої участі, але він забезпечує дотримання системи контролю за цінами, яка дозволяє компаніям інвестувати в зменшення впливу ЛЕП на природну красу.

Зараз Ofgem має дві політики для пом'якшення впливу інфраструктури передачі енергії на візуальну привабливість ландшафту.

Перша політика дозволяє компаніям ефективно розв’язувати будь-які питання при плануванні нових проектів інфраструктури передачі. Існує гнучкий механізм компенсації необхідних витрат в тарифах. Він спрацьовує коли енергокомпанія може продемонструвати, що заходи з пом'якшення необхідні для отримання дозволу на планування, та / або що вони відповідають інтересам споживачів.

Друга політика цінового контролю дозволяє компаніям пом'якшити візуальний вплив наявних ліній електропередач в цінних ландшафтах. Законодавство передбачає можливість отримання компанією значних компенсацій, але компанія має залучати ті сторони, які відповідають за ландшафтні об’єкти, до оцінки та відбору проектів з метою максимізації добробуту споживачів в результаті реалізації проектів пом'якшення впливу будівництва.

Данія

В цієї країні останні роки існує сильна політична воля щодо будівництва підземних кабелів замість повітряних ліній. В У 2007 році парламент Данії створив комітет для проведення технічного аналізу мережевих вимог з використанням ландшафтного аналізу та візуалізації. Було досліджено, чи може більша частка мережі бути прокладена під землею. Це призвело до того, що у 2008 році парламент Данії розробив та оприлюднив принципи розширення мережі в Данії, які має виконувати національний оператор системи передачі, Energinet. Це:

  • До 2030 року нові та наявні лінії 132/150 кВ мають бути підземними
  • Якщо це технічно можливо, нові лінії 400 кВ необхідно будувати як підземні
  • Наявні повітряні лінії 400 кВ мають бути «впорядковані» через часткову заміну повітряних ЛЕП підземними або такі заходи, як встановлення нових веж передачі з меншим впливом на навколишній ландшафт.

У 2009 році Energinet розробив план дій щодо підземних кабельних ліній після політичної домовленості щодо розширення експлуатаційних мереж. План дій передбачав заміну 3 200 кілометрів 132-150 кВ повітряних ліній на підземні при поновленні мережі протягом 20 років. Він також визначив шість проектів для електромереж 400 кВ для зменшення візуального впливу в районах, що становлять особливий інтерес.

Однак у 2017 році парламент Данії вирішив адаптувати керівні принципи 2008 року, щоб зменшити витрати на проведення заходів щодо прокладки підземних мереж кабельних та впорядкування повітряних. Зараз ці принципи передбачають, що:

  • Наявні повітряні лінії 132/150 кВ продовжують експлуатуватися (замість заміни підземними кабелями);
  • Нові лінії 400 кВ будуть встановлені як повітряні лінії, можливо, з невеликими підземними частинами в мальовничих районах та поблизу міст.

Існує можливість часткової перекладки як підземних електромереж 132 - 150 кВ біля повітряних ліній 400 кВ для зменшення загального впливу на ландшафт. Відповідно до нового кабельного плану всі нові лінії електропередач на 132-150 кВ повинні бути підземними.

Хоча нова політика щодо підземних ЛЕП була переглянута, для деяких місць план перекладки як підземних наявних ліній 400 кВ був збережений. На сьогодні завершено три з шести проектів заміни повітряних ліній підземними кабелями для зменшення візуального впливу.

Німеччина

Німецький уряд запровадив низку політик для зміни регулювання планування та будівництва, щоб сприяти швидкому розширенню електромережі. Закон про розвиток енергетичних ліній (EnLAG) був запроваджений у 2009 році для прискорення розширення мереж та сприяння збільшенню виробництва відновлюваної енергії. ENLAG визначає 24 проекти для розвитку, з них чотири проекти визначені як пілотні, де оператор системи передач електроенергії може запровадити часткове підземне будівництво для подолання складних обмежень планування.

У січні 2016 року уряд Німеччини також запровадив Закон про зміну положень Закону про побудову енергетичних кабелів для збільшення використання кабелів високовольтного постійного струму (HVDC). Законодавство встановлює, що пріоритет буде надано будівництву нових електричних магістралей (з використанням ліній електропередачі HVDC) як підземних, а не повітряних.

Попри те, що це дорожче, уряд Німеччини вважає,  будівництво підземних ЛЕП має «одноразову інвестиційну вартість», і що воно підвищує рівень «суспільного прийняття» (public acceptance), оскільки вплив на ландшафт є значно меншим.

Нідерланди

У 2010 році уряд Нідерландів вирішив обмежити загальну довжину повітряної та розподільчої мережі. Це не закон, а домовленість з регулятором, і це було включено до політики голландського уряду, викладеної в третьому Плані структури постачання електроенергії (Structuurvisie Elektriciteits Voorzienining III).

По суті, ця політика означає, що при встановленні нової лінії 380 кВ, наявне з'єднання (з меншим рівнем напруги) потрібно буде перенести під землю в іншому місці або об'єднати з наявними опорами. Таким чином, загальна кількість кілометрів повітряних ліній електропередач залишається незмінною.

Ірландія

На відміну від інших трьох країн, уряд Ірландії не має специфічної політики щодо обставин, в яких інфраструктура передачі електроенергії повинна бути підпорядкована. Як і у Великобританії, він має політику, яка вимагає від розробників конкретних екологічних оцінок впливу проекту через процес розробки.

Таким чином, в європейських країнах занепокоєні будівництвом нових мереж і тим впливом, який це матиме на ландшафт. У Данії, Німеччині та Нідерландах це призвело до появи чітких політик щодо прокладки під землею нових ліній, які необхідні для розміщення додаткових джерел відновлюваної енергії.

Однак, більш високі витрати на підземні роботи в порівнянні з повітряними лініями також є важливим фактором. Регуляторні політики в Данії, Німеччині та Нідерландах прагнуть до рівноваги переваг підземних ЛЕП (з точки зору підвищення суспільної прийнятності) та більш високих витрат. Ця рівновага досягається або шляхом обмеження підземних робіт на частині проекту (що вирішується на індивідуальній основі), або шляхом прокладки під землею лінії з низкою напругою.

Всі статті
//MAIN SVG //END MAIN SVG