Режим роботи об’єднаної енергетичної системи України

Об’єднана енергетична система України (ОЕС України) представляє собою сукупність атомних, теплових, гідравлічних і гідроакумулюючих електростанцій, теплоелектроцентралі, а також електростанції з відновлювальних джерел енергії (вітряні, сонячні  та інші), магістральні електричні мережі Укренерго та розподільчі електромережі (обленерго), які об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної та теплової енергії.

Режим роботи ОЕС визначається виходячи з балансу виробництва та споживання потужності, ремонтів електромереж та генеруючого обладнання, а також можливості ліквідації аварійних ситуацій у разі відключення генеруючого обладнання на електростанціях та магістральних ліній електропередачі.

Баланс між виробництвом та споживанням електроенергії забезпечується завдяки процесу диспетчеризації. Головним диспетчером (оператором ОЕС України) є НЕК «Укренерго». Для запобігання порушенням режиму роботи ОЕС України або її окремих частин внаслідок певних факторів оператор вживає необхідні заходи для обмеження  споживання електричної енергії та потужності, а також застосовує спеціальні графіки і протиаварійні системи зниження електроспоживання.

Узагальнено процес диспетчеризації виглядає наступним чином:

Графік виробництва/постачання електроенергії складається ДП «Енергоринок» на основі заявок розподільчих компаній, де зазначається скільки електроенергії буде придбано. Обсяги розраховуються, виходячи з даних про погоду та даних про фактичне споживання минулих років. В новому ринку електроенергії будуть передбачені штрафні санкції за небаланс, тобто якщо розподільча компанія фактично відбере більше або менше, ніж було заявлено, вона має сплатити штраф.

ДП «Енергоринок» збирає все заявки, підсумовує дані по всім областям і формує графік споживання. Ці дані дають можливість проводити відбір цінових заявок виробників на виробництво електроенергії в кожну з годин доби. При цьому враховується географічна структура споживання і виробництва і можливості передачі електроенергії в інші регіони.

Добовий графік виробництва/споживання електроенергії та структура виробництва публікується на сайті НЕК «Укренерго» та має наступний вигляд:

 

Піки споживання електроенергії припадають на денний та вечірній час. Для регулювання і проходження пікових навантажень використовуються маневруючі потужності ТЕС, ГЕС та ГАЕС.

Частина потужностей ГЕС знаходиться в т.зв. "гарячому резерві" - на непрацючих, але розігрітих парогенераторах і турбоагрегатах підтримуються номінальні параметри роботи, завдяки чому вони можуть бути запущені у лічені хвилини. В даний час потужність «гарячого резерву» в електрогенерації України становить близько 300-400 МВт. Ці потужності надають послугу маневреності, за яку ТЕС в даний час отримують спеціальний коефіцієнт у тарифі за поставлену електроенергію, а після впровадження нового ринку електроенергії будуть отримувати окрему плату.

Всі виробники електроенергії, окрім ТЕС, працюють за фіксованим тарифом. Теплові електростанції ж працюють за принципом залишкового балансу. ТЕС беруть участь в балансуванні і подають цінові заявки на наступний день, в яких вказують, скільки вони готові продати і за якою ціною. ДП «Енергоринок» приймає заявки ТЕС, починаючи від мінімальної ціни, поки не заповнить потребу на певний час. При цьому всі виробники, заявки яких прийняті на певний час, отримують т.зв. замикаючу ціну, тобто ціну заявки, яка прийнята останньою, виходячи з принципу заповнення від мінімальної ціни.

З переходом до моделі нового ринку піки споживання електроенергії будуть покриватись ринком «на добу наперед», потім внутрішньодобовим ринком і все, що не буде забезпечено ними – залишиться для балансуючого ринку.

Для виробників із альтернативних джерел електроенергії у новій моделі ринку також буде введена відповідальність за небаланси – якщо рівень відхилень заявленого графіку виробництва від фактичного буде вищий встановленого діапазону («коридору нечутливості»), такі коливання матимуть наслідком штрафні санкції.

Всі статті
//MAIN SVG //END MAIN SVG