Приєднання до електричних мереж

Згідно діючого законодавства, послуга з приєднання електроустановок до електричних мереж  надається виключно електропередавальною організацією. В залежності від типу електроустановок замовників, їх потужності та відстані, на якій вони розташовані від електричних мереж, передбачені різні порядки приєднання:

Стандартне приєднання - це приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності:

перший ступінь - до 16 кВт включно;

другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;

третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно.

Нестандартне приєднанняце приєднання, яке не підпадає під критерії стандартного, тобто потужність перевищує 160 кВт та/або відстань перевищує 300 метрів.

Подання заяви

Приєднання об’єктів до електричних мереж енергорозподільчих компанії здійснюється відповідно до розділу ІV Кодексу систем розподілу (Порядок приєднання до систем розподілу). Замовник має подати до електропередавальної організації заяву про приєднання електроустановки, електропередавальна організація визначає тип приєднання (стандартне чи нестандартне), розробляє технічні умови та надає договір про приєднання.

До заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта замовника, земельної ділянки замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копію паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) ТЕО (за наявності).

Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість.

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Роботи по приєднанню

В разі стандартного приєднання замовник має отримати технічні умови та договір в п’ятиденний термін. Весь комплекс робіт, який передбачає послуга приєднання включаючи розроблення та узгодження проектної документації на будівництво, відведення земельних ділянок та будівництво, електропередавальна організація виконує на протязі 20 календарних днів від дня оплати вартості приєднання для приєднання першого та другого ступеня, та 20 календарних днів від дня оплати вартості приєднання для приєднання третього ступеня. Вартість стандартного приєднання можна розрахувати за допомогою он-лайн калькулятору на сайті НКРЕКП http://www.nerc.gov.ua/?calc

В разі нестандартного приєднання замовник має отримати технічні умови та договір на протязі 10 днів, а якщо необхідне узгодження з власником магістральних / міждержавних електромереж – на протязі 20 днів. Якщо потужність нестандартного приєднання від 160 кВт до 5 МВт, плата за приєднання визначається згідно положень Розділу 4 Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж. Якщо потужність перевищує 5 МВт, проектно-кошторисна документація розробляється на підставі отриманих технічних умов та має бути узгоджена з електропередавальною організацією.

Після визначення вартості нестандартного приєднання замовник здійснює оплату. Весь комплекс робіт, який передбачає з нестандартного приєднання «під ключ», виконується на протязі не більше:

120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);

230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);

280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);

350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).

Загальну інформацію про порядок приєднання до електричних мереж об‘єктів замовників можна завантажити  тут. 

Всі статті
//MAIN SVG //END MAIN SVG