Процедура формування і затвердження інвестиційних програм

Інвестиційна програма формується відповідно до

 • – Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, якій визначений Постановою НКРКП № 955 від 04.09.2018;
 • – Планів розвитку електричних мереж;
 • – Протоколів засідань та нарад НКРЕКП;
 • – Інших нормативно-правових актів.

Планування інвестпрограми починається за кілька місяців до початку процедури її узгодження. Зазвичай інвестпрограму на наступний рік починають готувати навесні, а в середині року вже починається процес узгодження. Узгодження інвестпрограми проходить в декілька етапів в таких державних органах як Міністерство енергетики ті вугільної промисловості та Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд).

Вимоги до інвестпрограми

Інвестиційна програма містить:

 • – інформацію про прогнозний загальний техніко-економічний стан компанії на дату закінчення чинної інвестпрограми з урахуванням заходів чинної інвестпрограми;
 • – опис робіт, запланованих на прогнозний період;
 • – перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання у прогнозному періоді, з розбивкою на етапи (квартали) з фінансуванням відповідно до планових квартальних обсягів надходжень коштів;
 • – пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності проведення робіт по кожному розділу інвестпрограми;
 • – джерела фінансування інвестпрограми;
 • – прогноз компанії щодо зниження технологічних витрат та втрат електричної енергії за результатами реалізації інвестпрограми.

При цьому інвестпрограма має відповідати певним критеріям. Так, заходи повинні бути локалізовані, вони мають стосуватися конкретних об’єктів - ліній електропередач, підстанцій тощо. Крім цього, має бути доведена їх економічна доцільність, компанія повинна доказати економічну ефективність всіх заходів.

Інвестиційна програма має включати такі розділи як:

 • – будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
 • – заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії;
 • – впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерського управління (АСДУ);
 • – впровадження та розвиток інформаційних технологій;
 • – впровадження та розвиток систем зв’язку

При цьому на заходи, передбачені розділом «будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання», має виділятися не менше ніж 75% загальної суми фінансування. На заходи, передбачені розділом «заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії», має виділятися не менше ніж 15% загальної суми фінансування.

Прийняття інвестпрограм

Після узгодження інвестпрограма подається до НКРЕКП. Комісія розглядає її та затверджує. При цьому обговорення програми проводиться на засіданні в формі відкритого слухання, участь в якому приймають не тільки відповідальні особи компанії та НКРЕКП, але й представники місцевої влади та громадськості.

Після схвалення інвестпрограми її електронна форма оприлюднюється на офіційному сайті компанії.

Всі статті
//MAIN SVG //END MAIN SVG