Ринок електропостачання швидко зростає

Ринок електропостачання швидко зростає

Нинішнє десятиліття стало одним з найуспішніших періодів в історії для галузі передачі розподілу електроенергії. Згідно зі звітом Advanced Energy Now 2019 Market Report, світовий ринок передачі і розподілу електроенергії показав самі історично високі сукупні річні темпи зростання (CAGR) в період з 2011 до 2018 року ­– 12%. Рекордним став 2017 рік, коли зростання склало 28%. Хоча в 2018 році темп знизився до 6%, аналітики вважають, що в найближче десятиліття галузь продовжить отримувати значні інвестиції.

Обсяг світового ринку передачі та розподілу електроенергії, млрд дол США., 2011-2018 рр.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
50,782 76,834 77,610 84,737 97,651 99,113 127,259 135,062

Загальний обсяг ринку передачі та розподілу електроенергії досяг 135 млрд дол. США. Сумарний дохід в галузі, який і визначає обсяг ринку, в основному визначається великомасштабної інфраструктурою передачі електроенергії і супутніми інформаційно-комунікаційніми технологіями (ІКТ), які підтримують управління мережами. Ці сегменти вже є зрілими, але в останні роки вони швидко розвиваються. Однією з причин цього стало поширення поновлюваних джерел енергії, що вимагає інвестицій в передавальні системи.

Системи передачі електроенергії – найбільш розвинутий сегмент галузі, його загальносвітовий обсяг досяг 55,4 млрд. дол. США. При таких обсягах зростання зазвичай йде досить повільно і стійко. Оскільки проекти з передачі електроенергії часто пов'язані з великими поодинокими інвестиціями, в період між 2011 і 2014 роками спостерігалися коливання обсягів сегмента.

Такого ж об'єму - 55,4 млрд. дол. США – досяг сегмент передових технологій передачі, що включає модернізацію інтелектуальних систем передачі, обладнання для високовольтної передачі постійного струму (HVDC) і підводні системи передачі. Тут зростання склало 44% в 2017 році і 7% в 2018 році. Таким чином, очевидно, що загальна динаміка галузі значною мірою визначається цим сегментом який, як і галузь в цілому, продемонстрував різке зростання в 2017 році і уповільнення в 2018 році.

Сегмент супутніх ІКТ, який включає в себе різні апаратні і програмні продукти для інтелектуальних мереж, також показав схожу динаміку. У 2017 році зростання в ньому склало 12%, в 2018 році - 7%. В 2018 році загальний обсяг сегмента досяг 43,7 млрд. дол. США.

Дуже динамічним сегментом є мікромережі. Основний обсяг його припадає на дві країни - Китай і США. У 2018 році ринок мікросетей в США склав трохи менше  - 2,5 мільярдів доларів, що становить 35% світового ринку. Почасти це пов'язано з тим, що електричні мережі США в цілому менш надійні, ніж в Європі.

За останніми даними Ради європейських енергетичних регуляторів (СЕЕR), електропостачання у американського споживача відсутне в середньому 244 хвилини в рік в порівнянні з 95 хвилинами на одного споживача у Франції, 81 хвилиною на одного споживача в Великобританії і 16 хвилинами на одного споживача в Німеччині.

Тому в США великі споживачі, такі як лікарні, університетські містечка і військові бази, все активніше впроваджують мікромережеві технології, щоб стати самодостатніми і мати можливість зберегти енергопостачання в разі аварійного відключення електроенергії. З тієї ж причини мікромережеві технології широко застосовується в Китаї і інших країнах, що розвиваються.

Ринок мікромереж зростає нестійко – якщо в 2017 році його обсяг досяг 10,2 млрд. дол. США, то в 2018 році він скоротився майже до рівня 2016 року – 7,2 млрд. дол. США.

Обсяг світового ринку мікромереж, млрд. Дол. США, 2011-2018 рр

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
3,7 4,4 5,5 7,1 5,3 6,8 10,2 7,2

     

Проте, сумарна потужність мікромереж буде стабільно зростати в найближчі роки. За прогнозами експертів в 2019 році вона складе 3,2 ГВт, а до 2027 року зросте до 15,8 ГВт.

   

Прогноз загальносвітової потужності мікросетей, ГВт, 2019-2027 рр

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  
3,200 3,865 4,544 5,598 7,033 9,201 11,352 13,629 15,805

Розвиток різних сегментів в тій чи іншій країні безпосередньо залежить від прийнятої в ній політики. У більшості країн енергетична політика встановлюється на державному рівні, але в європейських країнах на неї може істотно впливати наднаціональна політика Європейського Союзу, який активно інвестує в процес т.зв. енергетичного переходу.

 

У Сполучених Штатах енергетична політика в значній мірі здійснюється на рівні окремих штатів, тобто кожен з 50 штатів має свій власний підхід до неї. У деяких йдуть радикальні реформи в галузі енергетики і, відповідно, в енергосистему інвестуються значні кошти. Але в цілому енергосистема США, хоча і є привабливим ринком, зростає не такими швидкими темпами як ринки, що розвиваються, такі як Індія і Китай, де в енергопередавальну інфраструктуру зараз активно інвестують.

Інвестиції в електроенергетичну інфраструктуру України значною мірою пов'язані зі співробітництвом з західними фінансовими інстітуціями. Як приклади можна привести спільні з НЕК «Укренерго» інвестиційні проекти Європейського інвестиційного банку «Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська», «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська» та «Програма підвищення надійності підстанцій», на які з боку ЄІБ було виділено сумарно 461 млн євро.

Всі статті
//MAIN SVG //END MAIN SVG