Тариф на розподіл і постачання

Тарифи на розподіл та постачання електричної енергії формуються згідно відповідних методик, затверджених НКРЕКП та  затверджуються на розрахунковий період (як правило – календарний рік) постановами НЕРКП.

Розрахунок тарифів з розподілу електроенергії проводиться  у відповідності до Порядку встановлення  тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175.

Тарифи на постачання з 2019 року формуються згідно Методики, затвердженої НКРЕКП, лише для споживачів, які можуть скористатися послугою постачання на умовах універсальної послуги. До них відносяться такі споживачі, як населення, малі непобутові споживачі, бюджетні установи незалежно від договірної потужності та споживачі, електроустановки яких приєднанні до електромереж з договірною потужністю до 150 кВт.

Методика розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг затверджена постановою НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1176.

Вказані методики затверджують розрахунок необхідного доходу від здійснення відповідної діяльності, який враховує такі витрати як операційні витрати (виробничі послуги, сировина та матеріали, ремонтні роботи і т.п.), амортизацію, витрати на оплату праці, соц.відрахування та прибуткову частину. Крім того, до необхідного доходу операторів систем розподілу внесені витрати на закупівлю електроенергії на компенсацію технологічних втрат при розподілі електроенергії.

Процес затвердження тарифів здійснюється відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП, затвердженого постановою від 30.06.2017 р. № 866.

Відповідно до цього Порядку процес включає в себе розміщення проектів тарифів на сайті відповідного ліцензіата для відкритого обговорення, результати якого оприлюднюються на сайті ліцензіата. Потім проекти тарифів проходять відкрити слухання в НКРЕКП, результати яких також оформлюються протоколами та оприлюднюються на сайті НКРЕКП.

Схвалені проекти тарифів розглядаються на відкритому засіданні НКРЕКП та затверджуються відповідними постановами.

Затверджені тарифи на 2019 рік для компаній VS Energy, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість)

Всі статті
//MAIN SVG //END MAIN SVG