В ПрАТ «Київобленерго» щорік звільняється 20% від облікової чисельності персоналу

В ПрАТ «Київобленерго» за останні роки відчувається значний дефіцит кадрів. Укомплектованість штатного розпису персоналом у вересні 2018 року  становила 91%.  По деяких структурних підрозділах вона менша, ніж 80%. Плинність кадрів за 9 місяців 2018 року становить 12,5%. Ситуація обтяжується тим, що в енергетиці за багатьма посадами працівник може повноцінно (самостійно) виконувати посадові обов’язки лише через рік – після складання обов’язкових іспитів та отримання допусків. Недостатній рівень оплати праці  не приваблює випускників навчальних закладів та висококваліфікованих спеціалістів для працевлаштування в ПрАТ «Київобленерго».

При цьому попит на кваліфікованих спеціалістів з відповідною освітою та досвідом роботи на ринку праці за останні роки значно підвищився. Відповідно, зросли і зарплати. Так, наприклад, середня зарплата вакансії електрика, яку пропонують у Київській області, на даний час складає 11500 грн, монтажника – 13600 грн, інженера з експлуатації – 24600 грн, контролера – 9500 грн. Всі ці професії є основними для енергопостачальної компанії. Нажаль, пропозиції на ринку праці по заробітній платі значно вищі, ніж в розрахунках НКРЕКП. Але ж саме від рішень НКРЕКП залежить розмір фонду оплати праці на підприємствах галузі.

Заробітна плата працівникам ПрАТ «Київобленерго» за період січень – вересень 2018 року підвищувалась від 7% до 39% в залежності від кваліфікаційної категорії посади: виробничому персоналу більше, адміністративному менше. Значна кількість провідних керівників та спеціалістів живе в м. Київ та в передмістях. При цьому заробітна плата в м. Києві відчутно більша ніж та, яку може запропонувати ПрАТ «Київобленерго». Така невідповідність рівня заробітної плати призводить до суттєвого відтоку кваліфікованих кадрів, як до інших енергопостачальних компаній (в першу чергу ПАТ «Київенерго), так і в інші галузі економіки України.

Діаграма 1. Динаміка зростання заробітних плат в ПрАТ «Київобленерго», Київської області та в середньому по галузі, 2012-2017 рр.

Всі статті
//MAIN SVG //END MAIN SVG